Garanterad starttid på The Old Course

Den först frågan alla ställer sig när de skall packa golfklubborna och åka till Skottland…